Privacy Statement

Dit privacybeleid is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Je kunt onze services gebruiken op verschillende manieren, namelijk door klant te zijn bij ons of doordat je graag up-to-date gehouden wil worden over alle toffe dingen die wij maken en doen! Wanneer je dit doet deel je ook persoonlijke informatie met ons. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie niet ten onrechte wordt gebruikt door derden en vinden het belangrijk dat ook jij weet wat er met jouw gegevens gebeurt.

Beveiligde site

Verwerker zal de voor nu passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens.

SSL

Onze website die je nu bezoekt, is beveiligd door middel van een SSL certificaat. Daarnaast verzamelen en analyseren wij gegevens over je bezoek, deze gegevens worden verzameld door middel van cookies. Hiervoor verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kan je in je browser cookies accepteren uitschakelen.

Klant

Om jou als klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het van belang dat wij een aantal persoonlijke gegevens opslaan in onze systemen. Denk aan NAW-gegevens, KVK nummer en gegevens van de desbetreffende contactpersoon of -personen binnen de organisatie. Wij delen persoonlijke gegevens met bedrijven of individuen als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik en openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig zijn om:

  • Te voldoen aan de wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties

  • Fraude, technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of aan te pakken.

  • De rechten, eigendom of veiligheid van Raad & Daad evenementen of onze gebruikers te beschermen, zoals vereist of toegestaan in de wet.

Daarnaast is het voor de services die wij bieden belangrijk dat wij samenwerken met derden. Niet-persoonlijke gegevens kunnen daarom gedeeld worden met derden die wij vertrouwen zoals Google, Mailchimp en onze leveranciers. Onze leveranciers ontvangen alleen jullie bedrijfsnaam wanneer we een samenwerking zijn aangegaan. Op deze wijze kunnen zij zich verdiepen in jullie bedrijfsactiviteiten en de doelgroep, om het evenement een succes te laten zijn.

Wanneer van toepassing

Ons privacybeleid is van toepassing op deze website. Ons privacybeleid is niet van toepassing op de services die geleverd worden door andere bedrijven (derde partijen) of individuen. Indien je gebruikt maakt van een door ons verzorgd uitnodigingstraject sluiten wij daar een aparte verwerkersovereenkomst met je voor af.

Wijzigingen/verwijderen

Wijzigingen privacybeleid

Wij controleren regelmatig ons privacybeleid en daarom kan het privacybeleid van tijd tot tijd gewijzigd worden. Alle wijzigingen worden doorgegeven in dit document. Wanneer de wijzigingen aanzienlijk zijn zullen wij ervoor zorgen dat dit duidelijk gecommuniceerd wordt door middel van een e-mail. 

Wijzigingen gegevensWanneer er wijzigingen zijn in de persoonsgegevens vragen wij je die zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat wij dit aan kunnen passen in onze administratie via info@raadendaadevenementen.nl

Verwijderen gegevens

Als je geen klant meer bij ons bent of wenst om uit ons systeem gehaald te worden is het mogelijk dat je gegevens verwijderd worden. Automatisch na 5 jaar dat je geen klant meer bij ons bent worden je gegevens verwijdert uit ons systeem. Dit termijn wordt gesteld om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Het is daarnaast mogelijk dat je geen informatie meer wilt ontvangen van ons, hier kan je je via de nieuwsbrief voor uitschrijven, maar er is ook een mogelijkheid om dit via info@raadendaadevenementen.nl naar ons te mailen. Het is belangrijk dat je daarbij de volgende gegevens aanlevert: NAW-gegevens en het desbetreffende e-mailadres. Je krijgt een bevestiging van uitschrijving via de mail van ons.

Meldplicht

Raad & Daad evenementen is verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.